wie en wat is SUP school Domstad?

Hoi,
Ik ben Yvonne en in 2014 begonnen met SUP school Domstad! Ik doe dit naast een reguliere baan, met een onregelmatig werkrooster.

In 2011 heb ik het suppen ontdekt en ben gelijk enthousiast geraakt. Ik voel me thuis in, op en rond het water. Zo ben ik al jaren actief bij meerdere reddingsbrigades, woon ik aan het water en ga ik, naast suppen, graag zwemmen en freediven (duiken zonder perslucht)

Nadat ik in het voorjaar 2014 een SUP instructeurscursus (ASI) had gedaan, heb ik die zomer besloten om klein te beginnen en vanuit daar te kijken waar de school mij zou brengen.
Ik begon met 4 boards, welke nu zijn uitgebreid tot 6 boards.

Om meerdere redenen houd ik de school graag klein. Zo blijft het overzichtelijk en kan ik iedereen de kwaliteit en aandacht geven die ze verdienen.

Duurzaamheid:

Ik besteed graag aandacht aan de omgeving waarin we recreëren. Een omgeving die kwetsbaar is, door de aanwezigheid van de mens. Duurzaam ondernemen is voor mij een vanzelfsprekendheid, wat ik in zo veel mogelijk facetten probeer uit te dragen. SchoonWater korting en de donatiepot zijn er een onderdeel van. Maar ook hoe ik nadenk over transport. Ik doe zo veel mogelijk op de fiets en fietskar (speciaal voor ons ontworpen door Busybike) en gebruik een auto alleen als het echt niet anders kan. Het drukwerk wordt gedrukt bij Libertas Pascal, die in alle facetten van papier tot inkt, nadenkt over hun footprint. En ook in kleding, schoonmaakmiddelen en andere kleinere zaken probeer ik zo goed mogelijk na te denken over de duurzaamheid en het verhaal achter het product. Ik ben daarin niet feilloos, maar probeer te handelen naar eer en geweten, binnen de kennis en financiële middelen die ik heb.

De doelstellingen van de school zijn in het kort:

  • Kennis van Stand Up Paddle overdragen aan ieder die dat wil leren
  • Genieten van de sport en mensen enthousiast maken
  • Platform bieden voor lokale suppers
  • Uitwisselen van kennis en ervaring en eventueel samen trainen
  • Aandacht besteden aan een kwetsbare omgeving
  • Duurzaam ondernemen
  • SUP sport toegankelijk maken voor lage inkomens door te werken met wederdiensten en kortingen
  • SUP sport toegankelijk maken voor mensen met een lichamelijke beperking
  • SUP les aanpassen voor reddingsbrigades

Op de eerste plaats wil SUP Domstad mensen ervaring laten opdoen met de meest snelgroeiende watersport van dit moment, waarbij je op een surfboard staat en je jezelf voortbeweegt middels een lange peddel.

Door mensen vanaf het begin de juiste peddeltechniek aan te leren, wil de school suppers meer en beter laten genieten van de sport. Ook zal er veel aandacht besteed worden aan veiligheid op en rond het water. Zodat de suppers verantwoord kunnen omgaan met de risico’s die bij watersport horen en de vaarregels begrijpen, voor zover die voor hun van toepassing zijn.

SUP Domstad kiest bewust voor de opzet van een school (en geen verhuur), om kennis zo goed mogelijk over te dragen aan anderen en ieder de juiste begeleiding te geven. Maar de school wil ook netwerken tussen suppers in de omgeving. Zodat de suppers elkaar ook beter weten te vinden en samen kunnen toeren en/of samen kunnen trainen op conditie en techniek. Uitwisselen van kennis en informatie, over de sport zelf, als over de lokaties waar men peddelt, staat voor de school centraal.

Utrecht is een prachtige, waterrijke stad, waarbij de Oudegracht en Nieuwegracht met hun Middeleeuwse karakters het meest in het oog springen. Geen wonder dat deze wateren druk bevaren worden. Vele mensen willen de stad graag een keer vanaf het water bekijken. Op een SUP door de stad peddelen is al helemaal een unieke ervaring. Niet alleen kun je de stad vanaf het water bekijken, je ziet ook nog eens veel meer, omdat je staat op je board en makkelijker over kades en dergelijke heen kijkt. Ook smal en ondiep water is geen belemmering op een SUP. De enige diepgang die je hebt is de diepte van je vin onder je board. En lage bruggetjes passeer je eenvoudig door even op je knieën te gaan zitten, of desnoods op je buik te liggen. Leuke kruiproutes zijn bijvoorbeeld de Minstroom en de Grift, die je langs vele mooie verborgen plekjes van de stad brengen. Maar je kan ook de stad uitpeddelen over de Krommerijn, richting de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen of verder stroomopwaards langs de fruitbomen en landerijen.
En ook de omgeving van de Nederlandse Munt, Merwedekanaal en Lombok zijn mooie plekken om vanaf het water te ontdekken. De steiger bij de Munt is vooral in de zomer een grote trekpleister, waar vele mensen verkoeling zoeken in het water. Of kan je op het Merwedekanaal de strijd aangaan met de vele roeiers die daar dagelijks trainen en er een behoorlijk tempo in hebben.
SUP Domstad wil deze plekken graag met anderen delen en samen met anderen deze wateren bevaren! De school wil mensen laten genieten van deze unieke plekken. En tegelijkertijd wil de school aandacht vragen voor de kwetsbaarheid van deze gebieden. Zodat we er ook in de verre toekomst van kunnen blijven genieten! Zo vraagt de school aandacht voor schoon water. En met name voor de gevolgen van plastic zwerfafval in het water. Door er over te vertellen tijdens de lessen en toertochten en door mensen korting te geven op hun lessen, wanneer ze zelf zwerfafval uit het water vissen. Respect voor medegebruikers en bewoners van het water staat hierbij centraal. Daarbij gaat het om zowel mens als natuur.

Een andere doelstelling is dat de school zich wil inzetten om suppen toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen die weinig inkomen hebben. SUP Domstad is een groot voorstander van gebruik maken van wederdiensten. Bijvoorbeeld, iemand kan geen €30,- besteden aan een les, maar zou het suppen wel graag willen leren. De persoon is bijvoorbeeld weer handig in het ontwerpen van mooie posters en maakt een poster of flyer voor de school. Zodoende kan iemand één of meerdere lessen verdienen. In goed overleg is veel mogelijk en er zijn veel klusjes waar de school wel hulp bij kan gebruiken!

Als laatste doelstelling wil SUP Domstad, met haar instructeur die een reddingsbrigade achtergrond heeft, de kennis van Stand Up Paddle gaan toepassen binnen de reddingsbrigades. Een SUP kent zijn beperkingen binnen het reddingswerk, maar bied ook heel veel mogelijkheden. Zeker op vlak water. Bijvoorbeeld om patrouille te varen in zwemgebieden, of bij bewakingen rond zwemwedstrijden/triathlons en dergelijke. De school hoopt zich hierin verder te kunnen ontwikkelen en lessen te kunnen gaan aanbieden aan diverse reddingsbrigades.