algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SUP school Domstad

Ook SUP Domstad werkt met algemene voorwaarden, om misverstanden zo veel mogelijk te voorkomen en duidelijkheid te creëren in wat van de school en van deelnemers wordt verwacht.

Aan de volledige voorwaarden wordt nog druk gewerkt, maar hieronder alvast de belangrijkste zaken op een rij:
(laatste update op 18 februari 2019)

Termen en begrippen:
– School = SUP school Domstad, ingeschreven bij de KvK onder nummer 63149060
– Deelnemer = De persoon die deelneemt (of van plan is deel te nemen) aan een activiteit georganiseerd door SUP school Domstad
– Instructeur = personeel van de school met internationaal erkend instructeurs-diploma
– Activiteiten = alle betaalde en niet betaalde overeenkomsten tussen deelnemer en school
– Overeenkomst = een afspraak die is gemaakt, zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via telefoon, email of Facebook
– SUP of suppen = Stand Up Paddle of Stand Up Paddling
– SUP board = een surfboard speciaal aangepast voor suppen
– Peddel = nodig om je voort te bewegen op een SUP
– Schoon-Water-Korting = de korting die men kan krijgen wanneer men zwerfafval uit het water vist tijdens een activiteit van de school

Algemene zaken:
* De deelnemer neemt deel aan activiteiten van de school geheel op eigen risico
* De deelnemer moet minstens 50 meter kunnen zwemmen
* De deelnemer is fit genoeg om een sport te kunnen beoefenen
* De deelnemer is bewust van het feit dat aan (intensieve) sport gezondheidsrisico’s kunnen zitten, zoals bv hartritmestoornissen, blessures, onwel wording, etc
* De deelnemer is bewust van het feit dat aan watersport meer specifieke risico’s zitten, zoals onderkoeling en verdrinking
* De deelnemer is tijdens de activiteit niet onder invloed van alcohol en/of overige drugs
* De deelnemer volgt alle instructies van personeel van de school strikt op
* De school behoud zich het recht voor om deelnemers bij wangedrag direct uit de activiteit te zetten. De deelnemer kan daarbij aan de dichtstbijzijnde waterkant worden afgezet en is vervolgens zelf verantwoordelijk voor vervoer om huiswaarts te keren
* Er wordt voorafgaand aan de activiteit betaald aan personeel van de school
* Minderjarige deelnemers hebben toestemming nodig van ouders en/of begeleiders om mee te kunnen doen met een activiteit
* Kinderen moeten groot genoeg zijn om een peddel te kunnen hanteren. Adviesleeftijd is minimaal 10 jaar. In overleg met de school kan hier iets van afgeweken worden.
* De deelnemer dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, middels ondertekening van een daarvoor bestemd deelnemers-formulier.

Weersomstandigheden:
* Bij onweer gaat een les niet door. Een nieuwe afspraak kan dan gemaakt worden
* Bij harde wind kan het zijn dat een les niet doorgaat. Dit wordt bepaald door de instructeur en is afhankelijk van de ervaringen van de deelnemer. Hierover zal de instructeur altijd overleg plegen met de deelnemer. Richtlijn is maximaal 14 knopen
* Bij regen kan een les doorgaan. Indien een deelnemer de les liever annuleert, kan dit kosteloos tot 4 uur voor aanvang van de activiteit. Wanneer de annulering korter (dan 4 uur) voor aanvang van de activiteit plaats vind zijn daar (nader te bepalen) kosten aan verbonden. Wanneer een activiteit al is gestart en de deelnemer wil vanwege de regen toch stoppen, heeft deze geen recht meer op teruggave van het reeds betaalde geld.
* Bij hagel zou, indien de tijd van beide partijen dit toelaat, de bui kunnen worden afgewacht op een veilig en beschutte plek.
* Bij (extreme) hitte zullen specifieke adviezen gegeven worden, zoals het smeren van zonnebrand en het ruim drinken van water.
* Bij koude zullen eveneens specifieke adviezen worden gegeven, met name op het gebied van geschikte kleding

Voorwaarden op kortingen:
* De SchoonWaterKorting is altijd geldig, ook in combinatie met andere kortingen, tenzij anders vermeld
* De SchoonWaterKorting kan nooit meer dan €5,- korting opleveren en krijgt de deelnemer alleen direct na de activiteit terugbetaald
* Tijdens speciale clinics (zoals bij Molen de Ster) levert de SchoonWaterKorting de helft op van normaal en kan men niet meer dan €2,50 korting verdienen
* Een deelnemer mag er ook voor kiezen om de waarde van de SchoonWaterKorting te schenken aan de Donatiepot
* Behalve de SchoonWaterKorting zijn overige kortingsregelingen niet te gebruiken in combinatie met andere kortingen
* Op de kortings-voucher of kortingskaart staat tot wanneer de korting geldig is
* Een kortingskaart is nooit langer geldig dan een jaar na datum afgifte

Cadeau- en les kaarten:
* Alle cadeau- en leskaarten zijn voorzien van een uniek nummer dat begint met CK
* Een cadeau- en leskaart is pas geldig na betaling. Deze betaling wordt geregistreerd via het unieke nummer op de kaart
* Een cadeau- of leskaart is 3 jaar geldig na datum afgifte

Advertenties