algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van SUP school Domstad
(english below)

Ook SUP Domstad werkt met algemene voorwaarden, om misverstanden zo veel mogelijk te voorkomen en duidelijkheid te creëren in wat van de school en van deelnemers wordt verwacht.
(laatste update op 02 juni 2020)

Termen en begrippen:
School = SUP school Domstad of SUP Domstad ingeschreven bij de KvK onder nummer 63149060
Deelnemer = De persoon die deelneemt (of van plan is deel te nemen) aan een activiteit georganiseerd door SUP Domstad
Instructeur = personeel van de school met internationaal erkend instructeurs-diploma
Activiteiten = alle betaalde en niet betaalde overeenkomsten tussen deelnemer en school
Overeenkomst = een afspraak die is gemaakt, zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld via telefoon, email of Facebook
SUP of suppen = Stand Up Paddle of Stand Up Paddling
SUP board = een surfboard speciaal aangepast voor suppen
Peddel = nodig om je voort te bewegen op een SUP
Schoon-Water-Korting = de korting die men kan krijgen wanneer men zwerfafval uit het water vist tijdens een activiteit van de school
Eigen-risico verklaring = schriftelijke verklaring die een deelnemer voor aanvang van de activiteit dient te ondertekenen, waarbij men verklaard op eigen risico deel te nemen en de algemene voorwaarden van de school te hebben gelezen en te begrijpen. Met ondertekening stemt de deelnemer in met deze voorwaarden.

Algemene zaken:
* De deelnemer neemt deel aan activiteiten van de school geheel op eigen risico
* De deelnemer moet minstens 50 meter kunnen zwemmen
* De deelnemer is fit genoeg om een sport te kunnen beoefenen
* De deelnemer is bewust van het feit dat aan (intensieve) sport gezondheidsrisico’s kunnen zitten, zoals bv hartritmestoornissen, blessures, onwel wording, etc
* De deelnemer is bewust van het feit dat aan watersport meer specifieke risico’s zitten, zoals onderkoeling en verdrinking
* De deelnemer is tijdens de activiteit niet onder invloed van alcohol en/of overige drugs
* De deelnemer volgt alle instructies van personeel van de school strikt op. Zowel de instructies die tijdens een activiteit worden gegeven, als instructies die vooraf via email of mondeling zijn gegeven.
* De school behoud zich het recht voor om deelnemers bij wangedrag direct uit de activiteit te zetten. De deelnemer kan daarbij aan de dichtstbijzijnde waterkant worden afgezet en is vervolgens zelf verantwoordelijk voor vervoer om huiswaarts te keren. Persoonlijke spullen (achtergelaten bij de school) kunnen opgehaald worden direct na afloop van de les.
* Er wordt voorafgaand aan de activiteit betaald aan personeel van de school. Dit kan met contant geld of via pin betaling. Bij verhuur wordt vooraf borg betaald en na afloop van huurperiode wordt huurprijs betaald, zie daarvoor de specifieke vuurwaarden voor verhuur.
* Minderjarige deelnemers hebben toestemming nodig van ouders en/of begeleiders om mee te kunnen doen met een activiteit
* Kinderen moeten groot genoeg zijn om een peddel te kunnen hanteren. Adviesleeftijd is minimaal 10 jaar. In overleg met de school kan hier iets van afgeweken worden.
* De deelnemer dient akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, middels ondertekening van een daarvoor bestemd deelnemers-formulier/ eigen-risico verklaring.
* Een link naar deze voorwaarden worden vooraf aan de les naar de deelnemer gestuurd. De deelnemer dient deze te hebben doorgelezen voordat de les begint.
* Een kopie van deze algemene voorwaarden ligt ter inzage op lokatie waar de les wordt gegeven.
* SUP school Domstad is onder de KOR-2020 (kleine ondernemersregeling) vrijgesteld van BTW. Op het betalingsbewijs is dit weggezet als 0% BTW
* Deelnemers dienen op tijd aanwezig te zijn voor de afgesproken activiteit. In een bevestigingsmail zal worden aangegeven wanneer een deelnemers verwacht wordt. Dit zal meestal 10 à 15 min voor aanvang van activiteit zijn. Om genoeg tijd te hebben voor de administratie en de activiteit op tijd te laten starten.
* Deelnemers die te laat komen voor de activiteit kunnen worden uitgesloten van deelname. Een activiteit kan wel in rekening gebracht worden bij deze deelnemers.
* Van de deelnemers wordt verwacht dat deze de natuur en vaaromgeving zal respecteren en daar zorgvuldig mee om zal gaan. Deelnemer zal geen dieren (bewust) opjagen, zal uit de buurt van nesten blijven, geen dieren voeren en geen rommel achterlaten.
* Een deelnemer mag niet roken op of in de buurt van een SUP board. Of andere vormen van open vuur in de nabijheid van het board.

Weersomstandigheden:
* Bij onweer gaat een les niet door. Een nieuwe afspraak kan dan gemaakt worden
* Bij harde wind kan het zijn dat een les niet doorgaat. Dit wordt bepaald door de instructeur en is afhankelijk van de ervaringen van de deelnemer. Hierover zal de instructeur altijd overleg plegen met de deelnemer. Richtlijn is maximaal 14 knopen (is ongeveer 4 Beaufort)
* Bij regen kan een les doorgaan. Indien een deelnemer de les liever annuleert, kan dit kosteloos tot 3 uur voor aanvang van de activiteit. Wanneer de annulering korter (dan 3 uur) voor aanvang van de activiteit plaats vind zijn daar (nader te bepalen) kosten aan verbonden. Wanneer een activiteit al is gestart en de deelnemer wil vanwege de regen toch stoppen, heeft deze geen recht meer op teruggave van het reeds betaalde geld.
* Bij hagel zou, indien de tijd van beide partijen dit toelaat, de bui kunnen worden afgewacht op een veilig en beschutte plek.
* Bij (extreme) hitte zullen specifieke adviezen gegeven worden, zoals het smeren van zonnebrand en het voldoende drinken van water.
* Bij koude zullen eveneens specifieke adviezen worden gegeven, met name op het gebied van geschikte kleding

Voorwaarden op kortingen:
* De SchoonWaterKorting is geldig bij elke betaalde les (inclusief een leskaart). Bij kortingen op een les kan worden afgeweken op de opbrengsten van de SchoonWaterKorting. Voor verhuur gelden speciale regels.
* De SchoonWaterKorting kan nooit meer dan €5,- korting opleveren en krijgt de deelnemer alleen direct na afloop van de activiteit terugbetaald.
* Tijdens speciale clinics (zoals bij Molen de Ster) levert de SchoonWaterKorting de helft op van normaal en kan men niet meer dan €2,50 korting verdienen
* Een deelnemer mag er ook voor kiezen om de waarde van de SchoonWaterKorting te schenken aan de Donatiepot
* Op de kortings-voucher of kortingskaart staat tot wanneer de korting geldig is
* Een kortingskaart is nooit langer geldig dan 3 jaar na datum afgifte

Cadeau- en les kaarten:
* Alle cadeau- en leskaarten zijn voorzien van een uniek nummer dat begint met CK
* Een cadeau- en leskaart is pas geldig na betaling. Deze betaling wordt geregistreerd via het unieke nummer op de kaart
* Een cadeau- of leskaart is 3 jaar geldig na datum afgifte

Wet op Privacy AVG:
* Door deelname aan een activiteit stemt de deelnemer automatisch in met publicatie van foto’s die tijdens de les zouden kunnen worden gemaakt, tenzij hier vooraf bezwaar tegen is gemaakt via de eigen-risico verklaring!
* Overige persoonlijke gegevens en correspondentie tussen deelnemer en school zijn alleen toegankelijk voor de instructeur en worden alleen gebruikt om contact te leggen met de deelnemer en afspraken te maken voor de les en eventuele vervolglessen.

De voorwaarden voor tijdelijke verhuur staan hier:
huurvoorwaarden en corona maatregelen SUP Domstad

Tijdelijke maatregelen om verspreiding van corona-virus te voorkomen worden hieronder nog geplaatst

Algemene informatie van RIVM en Watersprotverbond over COVID-19:
A4 poster kano Watersportverbond

 

RIVM poster-klachten-wat-mag-wel-en-niet

English: Terms and conditions
Terms and conditions SUP Domstad