verhuur

Tijdelijke verhuur SUP boards
(gedurende de corona-maatregelen)

(English below!)

Omdat we van de overheid op dit moment geen lessen mogen geven (dat valt onder georganiseerd sporten voor volwassenen), ook niet 1 op 1, en we mensen wel de kans willen geven om op het water te vertoeven, gaan we vanaf 4 mei 2020 starten met kleinschalige verhuur!

Netherlands, Utrecht city, Suppen door de Utrechtse grachten

De school is klein (éénpersoonsbedrijf, 6 boards voor verhuur) en de kade is klein. Dat betekent dat we maar op hele kleine schaal kunnen verhuren. Voorlopig verhuren we alleen maar aan mensen die eerder bij ons een les hebben gevolgd én die over voldoende vaardigheden beschikken om zelfstandig, veilig door de grachten van Utrecht te kunnen peddelen. Mensen die nog nooit hebben gesupt kunnen dus niet bij ons terecht.

Check onze kalender wanneer we open zijn! En maak vervolgens een afspraak door een mail te sturen naar supschooldomstad@gmail.com. bellen kan ook, maar via mail is makkelijker.

Op de kade worden aanpassingen gedaan om 1,5 meter afstand te houden en om alles schoon te houden. Zo kan je bij aankomst op de kade eerst je handen schoonmaken met handengel, voordat we verder gaan en worden alle spullen na afloop weer gereinigd met een milieuvriendelijk sopje. We hanteren hierbij de regels en adviezen van de Rijksoverheid en RIVM. Ook krijg je een uitgebreide mail met instructies, zodat je weet wat je kan verwachten als je bij ons komt.
We verhuren aan 1 persoon tegelijk (hooguit max 2 personen uit eenzelfde huishouden) en tussen elk verhuurmoment zit minimaal 30 minuten.
En natuurlijk kan het alleen doorgaan als geen van de betrokkenen gezondheidsklachten heeft.

Zodra de lessen weer kunnen starten stoppen we mogelijk weer met verhuur, maar dat wordt pas tegen die tijd besloten.

De prijzen:

Tijdsduur

Kosten

1 – 1,5 uur

€ 18,00

+ 30 min

€ 5,00

+ 1 uur

€ 10,00

Dagdeel (4 uur) 10u-14u of 13u-17u

€ 40,00

Dag (8 uur) 10u-18u

€ 65,00

BORG

€ 50,00

Speciale voorwaarden voor verhuur:
huurvoorwaarden en corona maatregelen SUP Domstad

RIVM poster-klachten-wat-mag-wel-en-niet

English!

Temporary rental SUP boards (during the corona measures)

Because we are currently not allowed to give lessons from the government (which is part of organized sports for adults), not even 1 in 1, and we want to give people the opportunity to stay on the water, we will start from 4 May 2020 with small-scale rental!

The school is small (single company, 6 boards for rental) and the quay is small. That means that we can only rent out on a very small scale. For the time being, we only rent to people who have previously followed a lesson with us and who have sufficient skills to paddle independently, safely through the canals of Utrecht. So people who have never followed a lesson before, cannot rent a board.

Check our kalander to see when we are open. And make an appointment by sending us an email to supschooldomstad@gmail.com

Adjustments are made on the quay to keep a distance of 1.5 meters and to keep everything clean. For example, upon arrival at the quay you can first clean your hands with hand gel, before we continue and all things are cleaned again afterwards with environmentally friendly soapy water. We apply the rules and advice of the Central Government and RIVM. You will also receive an extensive email with instructions, so you know what to expect when you come to us.
We rent to 1 person at a time (or max 2 people from the same household) and there is a minimum of 30 minutes between each rental moment.
And of course it can only continue if none of the people involved has health problems.

As soon as the lessons can start again, we may stop renting again, but that will only be decided by then.

Terms and conditions for rental: verhuurvoorwaarden engels